Thông báo về thời gian công bố kết quả trúng tuyển; thời gian, cách thức xác nhận nhập học; Thời gian, cách thức điều chỉnh nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh một số thông tin về thời gian công bố kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và điều chỉnh nguyện vọng như sau:

1. Về thời gian công bố kết quả trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển: dự kiến sau 15g00' ngày 24/7/2019;

2. Về điều chỉnh nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Quy chế, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ duy nhất 01 lần trong thời gian từ ngày 22/7 đến ngày 29/7/2019 (theo phương thức trực tuyến). Khi đó, nếu thí sinh thật sự muốn vào học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì từ ngày 22/7 đến trước khi Nhà trường công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển (theo kế hoạch được nêu tại mục 1 là sau 15g00' ngày 24/7/2019), thí sinh không nên thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ.

Khi Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh có tên trong danh sách này và vẫn còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì ngay lập tức dùng <tài khoản> và <mật khẩu cá nhân> đã được các thầy/ cô THPT cấp khi nộp hồ sơ để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển và thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Khi đó, thí sinh phải chọn ngành và tổ hợp mà thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là thứ tự nguyện vọng 1. 

3. Về xác nhận nhập học: Từ sau 15g00' ngày 24/7/2019 đến 11g30' ngày 27/7/2019 thí sinh trúng tuyển vẫn còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp Giấy này được xem như từ chối nhập học.

Hình thức nộp: trực tiếp tại Trường hoặc theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (gọi tắt Bưu điện).

* Lưu ý: Do thời gian xác nhận nhập học rất ngắn nên trong trường hợp thí sinh gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 qua đường Bưu điện, Nhà trường yêu cầu thí sinh phải thực hiện các bước sau:

a) Bước 1: Ra Bưu điện hoặc Trung tâm chuyển phát nhanh;

b) Bước 2: Chụp ảnh “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019”;

c) Bước 3: Tại Bưu điện, thực hiện các thủ tục gửi hỏa tốc Giấy chứng nhận này về Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4);

d) Bước 4: Chụp ảnh “Biên lai” gửi chuyển phát hỏa tốc;

đ) Bước 5: Gửi email về cho Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh với nội dung: “Thí sinh ………., số điện thoại……., số báo danh kiểm tra năng lực…….. đồng ý nhập học vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”. Đính kèm theo email là hình ảnh của Giấy chứng nhận kết quả thi và Biên lai gửi chuyển phát nhanh/hỏa tốc.

Địa chỉ gửi email: thí sinh có số báo danh kiểm tra năng lực:

- Từ 000001 đến 001000: gửi về địa chỉ: vdle@hcmulaw.edu.vn;

- Từ 001001 đến 002000: gửi về địa chỉ: ptdung@hcmulaw.edu.vn;

- Từ 002001 đến 003000: gửi về địa chỉ: nqhung@hcmulaw.edu.vn;

- Từ 003001 đến hết: gửi về địa chỉ: nthau@hcmulaw.edu.vn.

Thí sinh lưu ý: khi gửi email với nội dung này về các địa chỉ mail nêu trên là thí sinh đã chấp nhận vào học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh sẽ không còn quyền xét tuyển vào các trường đại học khác. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này sẽ không được giải quyết.

4. Về đăng ký bổ sung nguyện vọng vào học ngành Quản trị kinh doanh

a) Thời gian đăng ký: từ 15g00' ngày 21/7 đến 11g30' ngày 22/7/2019 thí sinh dùng <tên đăng nhập> là số chứng mình nhân dân/số căn cước công dân và <mật khẩu cá nhân> để bổ sung nguyện vọng tại địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn”.

b) Ưu thế khi theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: có thể học liên thông sang ngành Luật, để khi ra trường, sinh viên được cấp hai bằng tốt nghiệp đại học: bằng cử nhân Quản trị kinh doanh và bằng cử nhân Luật.

--%>
Top