Thông báo về việc triển khai các chương trình học bổng học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ – ĐHL, ngày 24/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM, đồng thời nhằm tổng hợp, thống kê nhu cầu tìm kiếm học bổng trong sinh viên để xây dựng chính sách học bổng và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên chính quy các khóa các chương trình học bổng như sau:

1. Học bổng Tiếp sức đến trường cho Tân sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM

- Đối tượng xét cấp học bổng: Tân sinh viên hệ chính quy năm 2019 (Khóa 44).

- Điều kiện nộp hồ sơ: Tân sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP.HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục 1), không có khả năng đóng học phí.

- Mức học bổng được cấp: Tùy từng trường hợp mức học bổng được cấp sẽ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tài liệu học tập tối đa bằng 100% học phí các lớp chính quy đại trà.

2. Học bổng Thắp sáng ước mơ cho sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM

- Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ chính quy tập trung từ năm 2 đến năm 5 (năm 5 đối với ngành Quản trị - Luật).

- Điều kiện nộp hồ sơ: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục 1), vượt khó vươn lên trong học tập.

- Mức học bổng được cấp: Tùy từng trường hợp mức học bổng được cấp sẽ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tài liệu học tập tối đa bằng 100% học phí các lớp chính quy đại trà.

3. Hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập

- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy tập trung có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập (trừ sinh viên đã được cấp học bổng Tiếp sức đến trường và Thắp sáng ước mơ từ mức 50% học phí trở lên) thuộc các đối tượng quy định tại Phụ lục 1 (xem tại đây).

4. Thủ tục để được cấp xét các loại học bổng, hỗ trợ học phí

4.1. Hồ sơ bắt buộc: Để được xét duyệt cấp các loại học bổng, hỗ trợ học phí và các trợ cấp khác, sinh viên thuộc các đối tượng theo phụ lục 1, phải có:

- Thư đề đạt nguyện vọng: nêu ngắn gọn, rõ ràng các thông tin về bản thân, quá trình học tập, rèn luyện và trình bày hoàn cảnh gia đình;

+ TẢI MẪU THƯ ĐỀ ĐẠT DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN (tại đây);

+ TẢI MẪU THƯ ĐỀ ĐẠT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA TỪ NĂM 2 (tại đây);

- Bảng photo giấy báo nhập học (đối với học bổng Tiếp sức đến trường);

- Bảng điểm từng học kì (đối với học bổng Thắp sáng ước mơ);

- Bản sao giấy chứng nhận, giấy khen tham gia học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động cộng đồng, xã hội, công tác Đoàn – Hội (nếu có);

4.2. Ngoài ra, sinh viên phải nộp hồ sơ chứng minh đối tượng:

- Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận nghèo: Nộp bản sao có chứng thực Sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo tại thời điểm xin cấp học bổng và hỗ trợ học phí, trợ cấp khác.

- Sinh viên có cha/mẹ mất hoặc cha/mẹ bị bệnh hiểm nghèo:

+ Nộp bản sao giấy khai sinh của sinh viên và chứng tử của cha/mẹ hoặc bản sao giấy xác nhận sinh viên có cha/mẹ mất của chính quyền địa phương, kèm Giấy xác nhận sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận (không quá 6 tháng kể từ ngày ký).

+ Nộp bản sao giấy khai sinh của sinh viên và bản sao giấy tờ của các cơ quan y tế xác nhận cha/mẹ bị bệnh hiểm nghèo kèm Giấy xác nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận (không quá 6 tháng kể từ ngày ký).

- Sinh viên bị bệnh hiểm nghèo: nộp bản sao giấy xác nhận bị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc của cơ quan y tế).

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác: nộp bản sao giấy tờ xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bản sao giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của sinh viên (không quá 6 tháng kể từ ngày ký) để Nhà trường xem xét, giải quyết.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/8/2019.

Hình thức nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên
Trường Đại học Luật TP. HCM
Phòng C104A, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.
Số điện thoại: (08) – 39.400.989 (số nội bộ 180). Tổng đài: 1900555514

Hoặc Cô Trần Thị Chi Mai: 0914.236.782
Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn , Website: www.htdn.hcmulaw.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/quanhedoanhnghiepvahotrosinhvien/

--%>
Top